Chór GregorianieChór Gregorianie

Chór Gregorianie

Ojciec Marek Skowroński przeniesiony z Zakroczymia

Sierpień 2009 roku był ostatnim miesiącem pobytu Ojca Marka Skowrońskiego w Zakroczymiu. Po 12 latach pracy duszpasterskiej w zakroczymskim klasztorze i Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości został przeniesiony do Łomży. To smutna chwila, ponieważ Ojciec Marek był opiekunem chóru.

Zwykle w takich chwilach znajduje się czas na refleksję i podsumowanie wspólnych przeżyć. A tych przez niemal 12 lat uzbierało się niemało. Po śmierci Ojca Benignusa Sosnowskiego w 1997 roku, z którym my chórzyści związani byliśmy od dzieciństwa, poprzez okres młodości, aż po dorosłe życie, Ty Ojcze zająłeś jego miejsce. Bardzo umiejętnie – po cichu i delikatnie, bo wiedziałeś, jak bardzo był nam bliski. Kontynuowałeś jego dzieło z uśmiechem, entuzjazmem i zapałem, którymi nas zaraziłeś.

Dziękujemy Ci za to Ojcze!

Błyskawicznie zaczęliśmy się rozumieć, ponieważ tak jak my i Ojciec Benignus pokochałeś chorał gregoriański. Szybko zgłębiłeś jego tajemnicę, robiąc systematyczne postępy w śpiewie. Przy każdej okazji starałeś się pokazywać jego piękno i zachęcałeś do aktywnego udziału we mszy świętej gregoriańskiej, wszystkich – duchownych i świeckich. W myśl zasady, że prawdziwe dzieło sztuki podoba się tym więcej, im bardziej na co dzień człowiek z nim obcuje.

Dziękujemy Ci za to Ojcze!

Grupę zawsze integrują wspólne wyjazdy, spotkania, uroczystości. Odbyliśmy ich niemało. Szczególnie zapisały się w naszej pamięci wycieczki: Kraków – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Częstochowa, Kałków – Święty Krzyż, Olsztyn – Święta Lipka – Gietrzwałd – Rywałd Królewski, Lublin – Zamość; spotkania z okazji: Świąt Bożego Narodzenia, Świętej Cecylii – patronki śpiewu kościelnego, uroczystości rodzinnych. Kilka utworów chorału wykonanych podczas mszy św. w Świętym Krzyżu jest dla nas jednym z najpiękniejszych przeżyć związanych ze śpiewem gregoriańskim.

Dziękujemy Ci za to Ojcze!

Czy zawsze było tak wspaniale i idealnie? Wspaniale i idealnie będzie dopiero w niebie. Pan niech Ci błogosławi i niech Cię strzeże – to nasze Ojcze życzenia dla Ciebie. Oby Łomża, była dla Ciebie doskonałym miejscem pracy duszpasterskiej, abyś spotkał w niej wspaniałych ludzi, z którymi będzie Ci po drodze w tej ziemskiej pielgrzymce. Wierzymy, że nasze drogi jeszcze nie raz się zejdą.