Chór GregorianieChór Gregorianie

Chór Gregorianie

Nasi mistrzowie - Jerzy Kapczyński

Jerzy Kapczyński, organista, członek chóru

Urodził się w 1954 roku w Zakroczymiu. Naukę gry na instrumentach klawiszowych rozpoczął w 1965 roku w ognisku muzycznym zorganizowanym przy klasztorze Ojców Kapucynów w Zakroczymiu przez Ojca Benignusa Sosnowskiego. Przez ponad 10 lat uczył się gry na akordeonie pod kierunkiem znanych muzyków: Antoniego Ludwikowskiego (1 rok), Jacka Puchnowskiego (4 lata), Lecha Puchnowskiego (2 lata) i Stefana Grzybowskiego (1,5 roku). W 1973 roku zaczął naukę gry na fortepianie i organach pod kierunkiem mgr. Stefana Krupy, a rok później rozpoczął praktykę organistowską w zakroczymskim klasztorze Ojców Kapucynów. Przez dwa lata (1976–77) pracował jako organista w kościele parafialnym w Zakroczymiu, by na początku lat 80. rozpocząć samodzielną pracę organisty w klasztorze kapucyńskim w Zakroczymiu, którą kontynuuje do chwili obecnej.

Od 1983 roku przez kolejnych 10 lat (z małymi przerwami) pobierał nauki organistowskie u mgr. Stefana Krupy. W czerwcu 1993 roku zdał egzamin w Instytucie Kształcenia Organistów w Warszawie i otrzymał Dyplom Organistowski II Stopnia.

Od połowy lat 70. do dzisiaj aktywnie uczestniczy w działalności scholi gregoriańskiej (obecnie chór „Gregorianie”) jako akompaniator i chórzysta.

Oprócz gry na instrumentach klawiszowych doskonale gra także na gitarze i perkusji. Występował w licznych zespołach estradowych. Przez wiele lat z powodzeniem prowadził kościelne i świeckie zespoły wokalne.