Chór GregorianieChór Gregorianie

Chór Gregorianie

Nasi mistrzowie - Stefan Krupa

Stefan Krupa, dyrygent

Urodził się w 1934 roku w miejscowości Wylezin (pow. rycki, woj. lubelskie).

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie rozpoczął naukę w Średniej Szkole Muzycznej w Warszawie w zakresie nauki gry na organach. Studia muzyczne kontynuował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, kończąc je obroną pracy magisterskiej z chorału gregoriańskiego w 1966 roku.

Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach muzycznych w Białymstoku i Łomży. Był również organistą oraz dyrygentem chóru przy kościele Św. Kazimierza w Warszawie.

Następnie podjął pracę w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, gdzie oprócz zajęć wychowania muzycznego prowadził chór szkolny, który uczestniczył w licznych przeglądach i uroczystościach szkolnych.

Od 1973 roku rozpoczął pracę z dziećmi i młodzieżą skupioną przy klasztorze Ojców Kapucynów w Zakroczymiu, ucząc ich – z jednej strony – śpiewu gregoriańskiego, z drugiej zaś, kształtując w nich umiłowanie tej formy kultu religijnego. Tę pracę ze scholą gregoriańską, która w roku 2008 przyjęła nazwę Chóru „Gregorianie” kontynuuje do dzisiaj.

W jego dorobku artystycznym – oprócz nagród i wyróżnień, jakie osiągnął prowadząc scholę gregoriańską – są liczne opracowania pieśni religijnych i utworów wielogłosowych. Jest autorem śpiewnika gregoriańskiego wydanego przy klasztorze ojców kapucynów w Zakroczymiu. Prowadził również działalność koncertową, a szczególnym powodzeniem cieszyły się koncerty organowe
m.in. w  Leżajsku.