Stowarzyszenie Chorał

Stowarzyszenie Chorał

Uchwała powołujaca

Uchwała nr 1

Zebrani w dniu 3 marca 2007 roku w Zakroczymiu postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego, zaś skrócona nazwa to: Stowarzyszenie „Chorał”, z siedzibą w Zakroczymiu przy ulicy O. H. Koźmińskiego 17.

Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie.
Przewodniczący
Wojciech Adamczyk

Sekretarz
Marianna Apel