Stowarzyszenie Chorał

Stowarzyszenie Chorał

Działalność Stowarzyszenia w 2012 roku

 

15-19 sierpnia 2012 roku

Wyprawa na Ukrainę

W dniach 15–19 sierpnia 2012 r. członkowie chóru „Gregorianie” i Stowarzyszenia „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego przebywali na Ukrainie. Przygotowana przez zarząd stowarzyszenia wyprawa miała na celu poznanie historii dawnych polskich miast – Lwowa i Żółkwi, ich zabytków, nawiązanie kontaktu z Polakami mieszkającymi na tych terenach oraz spotkanie z chórem „Echo” z Lwowa, który kilkakrotnie gościł w Zakroczymiu. W programie znalazł się także czas na odwiedzenie dawnych zamków w Podhorcach, Złoczowie i Olesku. Bardzo ważnym punktem pobytu na Ukrainie były występy chóru „Gregorianie”. Stowarzyszenie przygotowało chórowi dwa koncerty: w Żółkwi i Lwowie.

Pokaż całość »

 

22 stycznia 2012 roku

Spotkanie noworoczne w gronie Przyjaciół

W Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyło się spotkanie przedstawicieli chóru klasztornego "Gregorianie" i stworzyszenia "Chorał" z przyjaciółmi i sympatykami. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk, Ruszczyk, burmistrz Gminy Zakroczym i Jan Misiun, zastępca burmistrza zakroczymskiej gminy. Klasztor reprezentował ojciec Marek Strychalski.

Pokaż całość »