Stowarzyszenie Chorał

Stowarzyszenie Chorał

Działalność Stowarzyszenia w 2013 roku

 

7 grudnia 2013 roku

Jesteśmy dumni z naszej działalności

W Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli chóru klasztornego „Gregorianie” i stowarzyszenia „Chorał” z przyjaciółmi i sympatykami. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Ruszczyk, burmistrz Gminy Zakroczym, Wanda Janczarek, przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym i Jadwiga Ruszczyk, kierownik Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zakroczymiu.

 

8 listopada 2013 roku

Folder i ulotka chóru wydane

Po wielotygodniowych pracach redakcyjnych Stowarzyszenie „Chorał” wydało materiały promujące chór „Gregorianie” oraz miejsca jego działalności. Kolorowy folder i ulotka informacyjna w języku polskim i angielskim ukazały się pod wspólnym tytułem: „Gregorianie z Zakroczymia”.

Pokaż całość »

 

1-5 maja 2013 roku

Warsztaty chóru i stowarzyszenia

W majowy weekend w Kamiannej, Stowarzyszenie „Chorał” zorganizowało warsztaty szkoleniowo-integracyjne dla chóru „Gregorianie” i swoich przedstawicieli. Miały one na celu wypracowanie nowych kierunków artystycznych chóru, ustalenie form jego promocji, a przede wszystkim dalszą integrację uczestników.

Pokaż całość »

 

6 kwietnia 2013 roku

Zmiany w Statucie i władzach stowarzyszenia

6 kwietnia 2013 r. w Zakroczymiu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego. Najważniejszym punktem NWZ były zmiany w Statucie oraz wybory władz stowarzyszenia.

Pokaż całość »

 

9 lutego 2013 roku

Cudze chwalicie…, czyli poznajemy Twierdzę Modlin

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – to popularne przysłowie doskonale oddaje odczucia przedstawicieli chóru „Gregorianie” i stowarzyszenia „Chorał” z wycieczki po Twierdzy Modlin. Okazało się, że wizyta w sąsiadującej z Zakroczymiem Twierdzy Modlin wielu nam po raz pierwszy umożliwiła poznanie jej zabytków, a na pewno dla wszystkich okazała się drogocenną lekcją historii. Dziękujemy panu rotmistrzowi Maciejowi Kostrzewskiemu za przewodnictwo po Twierdzy i gościnne przyjęcie w swoim zakroczymskim Garnizonie „Nowowilejka.”

Pokaż całość »

 

5 stycznia 2013 roku

Noworoczne spotkanie integracyjne

W Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu odbyło się noworoczne spotkanie przedstawicieli chóru klasztornego „Gregorianie” i stowarzyszenia „Chorał” z przyjaciółmi i sympatykami. Uczestniczyli w nim m.in. Henryk Ruszczyk, burmistrz Gminy Zakroczym Jan Misiun, zastępca burmistrza i Kazimierz Szczerbato, inspektor oświaty zakroczymskiej gminy. Klasztor kapucyński i Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości reprezentował dyrektor ojciec Jan Karczewski.

Pokaż całość »