Stowarzyszenie Chorał

Stowarzyszenie Chorał

Honorowi członkowie Stowarzyszenia

Dwaj honorowi w Stowarzyszeniu „Chorał”

15 marca 2008 r. Zebrani na NWZ Członkowie Stowarzyszenia „Chorał” imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego przyjęli wniosek 12 członków Stowarzyszenia, którzy zwrócili się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia:

  • Panu Stefanowi Krupie,
  • Ojcu Markowi Skowrońskiemu

za wybitny wkład w rozwój chóru i działalność Stowarzyszenia „Chorał”. Uchwałę w tej sprawie poddano głosowaniu. Członkowie NWZ w głosowaniu jawnym jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu Członka Honorowego ww. osobom.